World Thrombosis Day

Svetový deň trombózy

ISTH v tomto roku prvýkrát vyhlasuje dátum

13. október

za Svetový deň trombózy (WTD)

WTD sa koná po záštitou Medzinárodnej spoločnosti pre trombózu a hemostázu (ISTH), v spolupráci s medzinárodnými aj národnými lekárskymi a vedeckými združeniami.
Jedným z nich je aj Slovenská Spoločnosť pre hemostázu a trombózu (SSHT)