Výbor SSHT

Členovia Výboru SSHT

prezident
Prof.MUDr.Peter Kubisz,DrSc.
hematológia a transfuziológia, Martin
e-mail

1. viceprezident
Doc.MUDr.Mária Hulíková,PhD.
hematológia a transfuziológia, Košice
e-mail

2. viceprezident a hospodár
Ing.Terézia Gliganičová
občianske združenie, Michalovce
e-mail

vedecký sekretár
MUDr.Petr Ornst
hematológia a transfuziológia, Šaľa
e-mail

————————————————————————————
členovia
Doc.MUDr.Dušan Mištuna,PhD., mim.profesor JLF UK
chirurgia, Martin
e-mail

Prof.MUDr.Beata Drobná-Sániová,PhD.
anestéziológia a intenzívna medicína,
Martin
e-mail

MUDr.Miroslava Dobrotová,PhD.
hematológia a transfuziológia, Martin
e-mail

prof.MUDr.Ján Staško,PhD.
hematológia a transfuziológia, Martin
e-mail

MUDr.Ivana Plameňová,PhD.
hematológia a transfuziológia, Martin
e-mail

MUDr.Juraj Chudej,PhD.
hematológia a transfuziológia, Martin
e-mail

prof.MUDr.Viera Štvrtinová, CSc.
angiológia, Bratislava
e-mail

MUDr.Blanka Kalnášová
anestéziológia a intenzívna medicína, Košice
e-mail

MUDr. Pavol Hollý PhD.
hematologia a transfuziologia, Martin
e-mail
———————————————————————————-
čestní členovia
Prof.Ernesto Novoa, MD, PhD.
hematologia, Montevideo, Uruguaj
e-mail

Prof.MUDr.Jaroslav Malý, CSc.
hematologia, Hradec Králové, Česká republika
e-mail

Prof.MUDr.Jan Kvasnička, DrSc.
hematologia, Praha, Česká republika
e-mail

prof. Helmut Sinzinger
hematologia, Vieden, Rakusko
e-mail