Thrombosis Research

ISSN: 0049-3848


Oficiálny časopis European Thrombosis Research Organisation (ETRO).

Medzinárodný časopis s cieľom rýchleho šírenia najnovších poznatkov o trombóze, hemostáze a vaskulárnej biológii získaných zo základného a klinického výskumu.

K dispozícii sú len abstrakty, plné znenia publikovaných článkov len po registrácii a zaplatení poplatkov.