SSHT

AKTUALITY

Náš časopis

VASKULÁRNA MEDICÍNA


__________________________________________________________________


Venujte nám 2% z dane


špecifikácia pre zamestnávateľa a daňové priznanie

Občianske združenie Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy


Trieda SNP 1, Košice, 040 01
IČO 31310281
Prima banka Slovensko, a.s
IBAN SK91 5600 0000 0004 5314 2001

__________________________________________________________________


SEMINARS IN THROMBOSIS AND HEMOSTASIS – posledné číslo


__________________________________________________________________


XXV. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze


24.5.2018 – 26.5.2018 Martin


__________________________________________________________________


4. SVETOVÝ DEŇ TROMBÓZY


12.10.2017 – 13.10.2017 Martin


Reprt z priebehu 4.WTD na Slovensku

Pozvánka a program podujatia

Facebook


__________________________________________________________________


XXIV. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze


18.5.2017 – 20.5.2017 Hradec Králové


__________________________________________________________________

Pozvánka – program
Partnerské podujatia
Stránka podujatia
Facebook
Registrácia na podujatie
Registrácia na rekreačný beh
Facebook – beh proti trombóze

__________________________________________________________________


XXIII. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze19.5.2016 – 21.5.2016 Martin

__________________________________________________________________


International Society on Thrombosis and Haemostasis
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE HEMOSTÁZU A TROMBÓZU
NA KONFERENCII ISTH V TORONTE

Svetový deň trombózy 12-13.10.2015 na Slovensku

2nd World Thrombosis Day 12-13.10.2015 in Slovakia

local WTD steering committee


Prof. MUDr. Peter Kubisz, MD, DrSc.; doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Petr Ornst
MUDr. Pavol Holly, PhD.; prof.MUDr.Viera Štvrtinova,CSc.
MUDr. Juraj Sokol, PhD.;MUDr.Lucia Stanciakova


__________________________________________________________________


18th International Meeting of the Danubian League Against Thrombosis And Haemorrhagic Disorders


May, 14-16, 2015 Sarajevo,Bosnia and Herzegovina


__________________________________________________________________


XXII. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze


21.5.2015 – 23.5.2015 Hradec Králové


__________________________________________________________________


Prvý svetový deň trombózy na Slovensku


13.10.2014 13:00 v Martine


__________________________________________________________________


XXI. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze22.5.2014 – 24.5.2014 Martin

obzretie za konferenciou


__________________________________________________________________


Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu sa stala členom Slovenskej lekárskej spoločnostiVaskulárna medicína 3-4/2012


__________________________________________________________________