Register trombofilných stavov

Nahlasovací formulár NRTS

Národný register pacientov s trombofilným stavom

Poriadok registra
Koncepcia registra je v súlade s §6 Zákona 576/2004 Z. z., – o národných zdravotných registroch, kde podrobnosti registra určuje národné centrum.
Za vedenie registra pacientov s trombofilným stavom je zodpovedná poverená skupina pracovníkov NCHT pri KHaT MFN Martin.
Údaje o pacientoch s trombofilným stavom poskytujú ošetrujúci lekári regionálnych hematologických oddelení so súhlasom pacienta 1x ročne podľa predloženého jednoduchého formulára.
Osobné, laboratórne i ostatné údaje sú zaznamenané v uzavretom systéme, sú zabezpečené proti zneužitiu.

Nahlasovací formulár na stiahnutie