POCT a self-monitoring

Metóda P.O.C.T. je založená na prístrojoch, ktoré sú schopné vyšetrovať požadované laboratórne parametre bez potreby klinického laboratória.
POCT (Point Of Care Testing) znamená “testovanie v mieste zdravotnej starostlivosti” tedy v ambulancii lekára, pri lôžku pacienta alebo v domácom prostredí. Antikoagulačná liečba kumarínmi vyžaduje pravidelné kontroly hodnôt INR a preto boli vyvinuté prístroje na kontrolu INR metódou POCT.
V našej republike je dostupný prístroj CoaguChek XS od firmy Roche (Nemecko), ktorý od 1.4.2009 plne hradí zdravotná poisťovňa pre pacientov s indikáciou na trvalú antikoagulačnú liečbu na domáce monitorovanie INR.

Info pre pacientov

Systém CoaguChek® XS – Informácie pre pacientov
Pozri stránku

Výhody stanovení hodnot INR z kapilární krve

v ambulantním prostředí a v domácím prostředí
POCT

Asociácia pre domáce monitorovanie antikoagulačnej liečby

Počátky Asociace pro samokontrolu antikoagulace (Arbeitsgemeinschaft fur Selbstkontrolle der Antikoagulation) neboli ASA se datují od shromáždění v Mannheimu v lednu 1990, kde odborníci diskutovali o možnosti provádění samokontroly u pacientů užívajících orální antikoagulanty.
K první výměně zkušeností došlo z iniciativy firmy Boehringer Mannheim. Právě zde se poprvé setkali lidé se zkušenostmi se samotestováním hodnot PT (INR), aby diskutovali o problémech self-monitoringu.

Normy a informace ASA
Vydalo: Předsednictvo Asociace pro samokontrolu antikoagulace
Září 2000 – 5. vydání
Bad Nauheim, Germany

Poster ISTH - výsledky testovania prístroja CoaguChek XS

RESULTS OF THE MASTER LOT CALIBRATION OF A NEW COAGULATION MONITORING SYSTEM FOR PATIENT SELF TESTING
Ingrid Leichsenring1, Winfried Plesch1, Volker Unkrig1, Alex Newhart1, Steve Kitchen2, Dyanne P Kitchen2, Rhona Mclean2, Bert Dikkeschei3, Ton van den Besselaar4
1Roche Diagnostics, Mannheim, Germany, and Indianapolis, USA
2Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, UK
3Isala Klinieken, Zwolle, The Netherlands;
4Leiden University Medical Centre, Leiden, The Netherlands