Phlebologie

ISSN 0939-978X


Časopis je oficiálnym orgánom Deutschen Gesellschaft für Phlebologie, Schweizerischen Gesellschaft für Phlebologie, AG Dermatologische Angiologie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft a Berufsverbandes der Phlebologen e.V.

V CME certifikovanom časopise sú publikované originálne články s najnovšími poznatkami z výskumu a z klinickej problematiky, diagnostiky a prevencie, uverejňuje odporúčania German Society for Phlebology a abstrakty z výročných konferencií odborných spoločností

K dispozícii sú abstrakty a plné znenia publikovaných článkov.