Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis

ISSN 1424-8832

#
Časopis bol oficiálnym orgánom Mediterranean League against Thromboembolic Diseases

Vydávanie bolo ukončené v roku 2011 Vol 37 No 2-4.
V časopise boli publikované originálne články na tému klinické a patoyziologické poznatky o trombotických a hemorrhagických ochoreniach

V archíve sú k dispozícii abstrakty a plné znenia publikovaných článkov.