Okruhy problémov

Poradca o trombóze

THROMBOSIS ADVISOR
Stránky spoločnosti Bayer zamerané na informácie o diagnsotike, prevencii a liečbe hlbokej venóznej trombózy.

tromboza.com