Rôzne informácie

Poradca o trombóze

THROMBOSIS ADVISOR
Stránky spoločnosti Bayer zamerané na informácie o diagnsotike, prevencii a liečbe hlbokej venóznej trombózy.

tromboza.com

Nová kniha o trombóze a hemostáze

Nenastavené  |    |  zobraziť »