Odborné články

ODBORNÉ ČLÁNKY

článok

Moderná léčba hemofílie

Prof.MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Ivana Plameňová, PhD

Klinika hematológie a transfuziológie, Národné centrum hemostázy a trombózy JLF UK

viac ::

prezentácia

SULODEXID V MEDICÍNSKEJ PRAXI

Doc.MUDr. Mária Hulíková, PhD., Centrum hemostázy a trombózy, HEMO MEDIKA s.r.o., Košice

Prof.MUDr.Viera Štvrtinová, PhD. II. Interná klinika LF UK a UNB, Bratislava

viac ::

Prezentácia

Použitie rekombinantného faktota VIIa počas masívnych tehotenských krvácaní - dobrá zbraň?

Prof.MUDr. Beata Saniová, PhD.
Klinika anesteziologie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM Martin

viac ::

Abstrakt

Gravidita a hemostáza - prevencia a liečba porúch

M.Hulíková

Interná medicína, 2013; 13 (6): 310-316
.

viac ::

Abstrakt

Výskyt venózního tromboembolismu 
u žen v časové souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce

Dulíček P., Sadílek P., Beránek M., Pecka M.

Transfuze Hematol. dnes,19, 2013, No. 1, p. 33-38.

viac ::

Abstrakt

TERAPEUTICKÝ PROFIL ESCÍNU A JEHO POSTAVENIE V LIEČBE CHRONICKEJ ŽILOVEJ NEDOSTATOČNOSTI

Marek Rác
Interná med. 2012; 12 (12): 589-591 

viac ::

článok

Nevyriešené  otázky  ITI
Návrh na manažment pacientov s hemofíliou A a inhibítorom

 
Odporúčania pre klinickú prax
M.Hulíková

viac ::

odporúčanie

2012 focused update of the ESC Guidelines for the management
of atrial fibrillation


An update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation
Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association

Online publish-ahead-of-print 24 August 2012

viac ::

«« [1] 2 3 4 5 6 7 8 »»