Nové antikoagulačné lieky

lieky


__________________________________________________________________

Antikoagulačná liečba dabigatranetexilátom, dávkovanie, interakcie, monitoring, riešenie krvácavých komplikácií

prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
KHaT JLF UK a UNM, Martin

HEMOCLOT – test inhibície trombínu, použitie a hodnotenie v praxi

doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
KHaT JLF UK a UNM, Martin

Antikoagulačná liečba dabigatranom

MUDr. Petr Ornst
Hematologická ambulancia Šaľa

Nové možnosti prevence kardioembolických CMP

MUDr. Jan Bartoník
Neurologické odd. KNTB a.s.Zlín

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________