Všetko o liečbe warfarínom

Warfarin

Stanovisko ČSTH k warafarinové dietě

prof.MUDr.Jan Kvasnička, DrSc, předseda České společnosti pro trombózu a hemostázu

Dlouhodobá antikoagulační léčba dnes a v blízké perspektivě

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, II. interní klinika kardiologie a angiologie

Léčba orálními antikoagulancii

MUDr. Petr Kessler
Hematologicko – transfúzní oddělení Okresní nemocnice Pelhřimov

Dieta při antikoagulační léčbě

Pavel Kohout, Petr Kessler, Lucie Růžičková

WARFARIN

LIEKOVÉ INTERAKCIE WARFARÍNU

LIEKY ZVYŠUJÚCE ÚČINOK WARFARÍNU
……riziko vzniku krvácavej komplikácie

LIEKY ZNIŽUJÚCE ÚČINOK WARFARÍNU
……riziko neúčinnej liečby

Vitamin K v strave

OBSAH VITAMINU K V NIEKTORÝCH POTRAVINÁCH
____________________________________________________________________

FARMAKOGENETICKÝ ALGORITMUS STANOVENIA DÁVKY WARFARÍNU

FARMAKOGENETICKÝ ALGORITMUS STANOVENIA DÁVKY WARFARÍNU
Anna Remková
INTERNÁ MEDICÍNA 2008; 8 (6)

Liečba Warfarinom

www.WarfarinDosing.org
Welcome to WarfarinDosing.org, a free Web site to help doctors and other clinicians begin warfarin therapy by estimating the therapeutic dose in patients new to warfarin. This site is supported by the Barnes-Jewish Hospital at Washington University Medical Center, the NIH, and donations. Estimates are based on clinical factors and (when available) genotypes of two genes: cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) and vitamin K epoxide reductase (VKORC1).
Recommendations on this Web site are based on data from over 1000 patients.

www.WarfarinDosing.org

Čo je antikoagulačná liečba

Všetko o liečbe Warfarínom

Nové antikoagulačné lieky

Poraďte sa s odborníkom

POCT a selfmonitoring INR

Monitoring antikoagulační léčby (hodnot INR)

Informačná stránka firmy Roche
CoaguChek XS