Lekárske odborné akcie

kongresy


XIX. Slovensko-Česká konference o hemostáze a trombóze 2012

24-05-2012 12:00   -   26-05-2012 12:00

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľujeme si Vás pozvať na XIX. Slovensko-Českú konferenciu o hemostáze a trombóze, ktorá sa bude konať v Martine v dňoch 24.-26.5.2012.
Konferencie venované aktuálnym problémom hemostazeológie sa už stali miestom tradičných stretnutí odborníkov z obidvoch našich republík a veríme, že aj tohtoročná konferencia prispeje nielen k obohateniu Vašich odborných znalostí, ale aj osobných kontaktov. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

prezidenti konferencie:
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Miesto konania : Martin, Hotel Victoria

www stránka podujatia


Thrombosis: a multidisciplinary approach

18-09-2011 10:10   -   Nenastavené

Miesto konania : Campobasso - Hotel Centrum Palace - Italy

www stránka podujatia


Škola trombózy

11-03-2011 10:28   -   Nenastavené

Miesto konania : Sliač-Sielnica, Hotel Kaskády

www stránka podujatia


XVIII. Česko - Slovenská konference o trombóze a hemostáze 2011

19-05-2011 10:16   -   Nenastavené

prezidenti konferencie
Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Pozvánka na konferenci

Miesto konania : Hradec Králové

www stránka podujatia


Správy z odborných podujatí

SPRÁVA Z XV. SLOVENSKO-ČESKEJ KONFERENCIE O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

V dňoch 22.-24.5.2008 sa v Martine konala už XV. Slovenská-Česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu, Národné centrum hemostázy a trombózy v Martine, Spolek pro trombózu a hemostázu, Česká republika. Participovalo okolo 400 účastníkov hlavne zo Slovenska a Českej republiky.
V bloku zahraničných prednášok sme si vypočuli prácu prof. Tripodiho (Milano, Italy) State of art lecture: Trombophilia 2008, prácu prof. Michielsa (Antwerp, Belgium) Essential thrombocythemia – New trends in the treatment, prácu prof. Morfiniho (Florence Italy) Attempts to reduce incidence of bleeding in haemophilia patients with inhibitor by long term prophylaxis a prácu poľských autorov Flow cytometry for monitoring clopidogrel therapy, where do we stand?.
Po prvýkrát odznela Jesseniova prednáška (jej tradíciu sme založili v tomto ročníku konferencie), v rámci ktorej prof. Musial (Krakow, Poland) informoval o súčasných poznatkoch a možnostiach prevencie v problematike antifosfolipidového syndrómu.
Odborným plénom bol veľmi pozitívne hodnotený, dva dni trvajúci, blok postgraduálnych prednášok. Nosnými témami sa stali: trombofília, hemostáza, nové antitrombotiká. Veľký záujem vyvolala spoločná práca hematológov s chirurgami o nových trendoch v liečbe ischémie dolnej končatiny. Táto poukázala na nové možnosti transplantácie kmeňovej bunky v Slovenskej republike, tzv. celulárnu terapiu.
V blokoch prihlásených prednášok dominovali práce z oblasti koagulopatie, trombofílie, antikoagulačnej liečby a nakoniec aj z problematiky hemostázy v iných medicínskych odboroch. K neoddeliteľnej súčasti podujatia patrí aj sekcia sestier, laborantov, asistentov a technikov. Vysokou odbornou, ale ja technickou úrovňou zaujalo takmer 30 prác v posterovej sekcii.

Prof.MUDr.Peter Kubisz, DrSc.