Journal of Thrombosis and Haemostasis

ISSN: 1538-7933


Oficiálny časopis International Society on Thrombosis and Haemostasis(ISTH).

Medzinárodný časopis prinášajúci vedecké články zamerané na medicínske problémy trombózy, hemostázy a vaskulárnej biológie. Publikované sú výsledky výskumu, state-of-art prehľady, komentáre, diskusie jak z oblasti klinickej medicíny tak aj laboratórnej medicíny

K dispozícii sú len abstrakty, plné znenia publikovaných článkov len po registrácii a zaplatení poplatkov.