International Angiology

ISSN 0392-9590


Oficiálny časopis International Union of Angiology, International Union of Phlebology a Central European Vascular Forum.

K dispozícii sú len abstrakty, plné znenia publikovaných článkov len po registrácii a zaplatení poplatkov.