Hämostaseologie

ISSN 0720-9355


Časopis je oficiálnym orgánom Deutsche Gesellschaft für Thrombose und Hämostaseforschung e.V. (GTH)

Hämostaseologie je interdisciplnárny časopis s najnovšími poznatkami o krvácavých a tromboembolických chorobách. Je určený jak pre hematológov tak pre klinických špecialistov v interných aj chirurgických odboroch. Prináša články s výskumnou tematikou aj problémy diagnostiky a therapie porúch hemostázy.
Kongresové číslo poblikuje abstrakta z výročných konferencií skupiny GTH.

K dispozícii sú abstrakty a plné znenia publikovaných článkov.