Thrombosis and Haemostasis

ISSN 0340-6245


Časopis je oficiálnym orgánom Skupiny pre trombózu Európskej kardiologickej spoločnosti a SISET

V časopise sú publikované originálne články s najnovšími poznatkami z výskumu a z klinických štúdií týkajúcich sa vaskulárnej biológie a vaskulárnej medicíny.

K dispozícii sú abstrakty a plné znenia publikovaných článkov.