European Journal of Vascular and Endovascular Surgery

ISSN: 1078-5884


Oficiálny časopis European Society for Vascular Surgery (ESVS).

Časopis je primárne zameraný na cievnu chirurgiu u pacientov s ochoreniami arteriálneho, venózneho a lymfatického systému so zameraním na diagnózu, výskum a manažment týchto ochorení.

K dispozícii sú len abstrakty a niektoré celé články, ostatné plné znenia publikovaných článkov len po registrácii a zaplatení poplatkov.