Čo je antikoagulačná liečba

Warfarín?… ja ho tiež užívam
MUDr.Petr Ornst

Perorální antikoagulační léčba
OKH FN BRNO a UCTH MU

Ako sa riedi krv
MUDr.Petr Ornst

ANTIKOAGULAČNÍ TERAPIE WARFARINEM – základní principy
Doc. MUDr. Petr Dulíček, PhD
II.Interní klinika – Oddělení klinické Hematologie
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Antikoagulační léčba warfarinem
MUDr. Petr Kessler
Nemocnice Pelhřimov

Antikoagulačná liečba kumarínmi
MUDr. Petr Ornst
HTO, Nemocnica Šaľa

Zásady a úskalia monitoringu INR
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Optimalizovaný manažment antikoagulačnej liečby warfarínom u rizikového pacienta
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
NÚSCH, a.s.

AMBULANTNÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA KUMARINY
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
II. interní klinika FN Hradec Králové
Interní medicína pro praxi 2002/9

Laboratorní monitorování antikoagulační léčby
Doporučení pro klinickou praxi
Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
M.Pecka
II. interní klinika Fakultní nemocnice – Oddělení klinické hematologie a Katedra interních oborů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem
Doporučení pro klinickou praxi
Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
J.Gumulec, P.Kessler*, M.Penka**, D.Klodová, S.Králová, M.Brejcha,
M.Wróbel, E.Šumná, J.Blatný**, K.Klaricová, P.Riedlová, Z.Lasota
Centrum pro trombózu a hemostázu při Onkologickém centru J.G.Mendela Nový Jičín *Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice v Pelhřimově **Centrum pro trombózu a hemostázu při Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno