Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis

ISSN 1076-0296

V časopise sú publikované originálne články venované praktickej klinickej i laboratórnej diagnsotike krvácavých chorôb a porúch zrážanlivosti krvi najmä v súvislosti s trombózou a cievnym ochorením. Publikované sú klinické štúdie a články venované etiológii, patofyziologii, diagnsotike a liečbe thrombohemorrhagických ochorení

K dispozícii sú abstrakty.
Plné znenia publikovaných článkov len pre registrovaných členov za poplatok.