Časopis Vaskulárna medicína

ISSN 1338-0206


VASKULÁRNA MEDICÍNA
I.ročník časopisu

vychádza vo vydavateľstve SOLEN
v spolupráci so

- Slovenskou angiologickou spoločnosťou

- Slovenskou spoločnosťou cievnej chirurgie Slovenskej lekárskej spoločnosti

- Slovenskou spoločnosťou pre hemostázu a trombózu

- Pracovnou skupinou kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie pri Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS

VASKULÁRNA MEDICÍNA je recenzovaný postgraduálny interdisciplinárny lekársky časopis určený pre širokú odbornú lekársku verejnosť.
Zameriava sa na aktuálne otázky klinickej patofyziológie, diagnostiky, prevencie a liečby cievnych chorôb. Uverejňuje aj štandardné diagnosticko-terapeutické postupy a konsenzy slovenských odborných spoločností a správy z domácich i zahraničných odborných
kongresov a seminárov.

- Úvodné číslo časopisu 1/2009 + plné znenia článkov
- Obsah časopisu 1/2010 + plné znenia článkov
- Obsah časopisu 2/2010 + plné znenia článkov
- Obsah časopisu 3/2010 + plné znenia článkov
- Obsah časopisu 4/2010 + plné znenia článkov
- Obsah časopisu 1/2011 + plné znenia článkov
- Suplement – Povrchová tromboflebitída – diagnostika a liečba. Odporučenia
- Obsah časopisu 2/2011 + plné znenia článkov
- Obsah časopisu 3/2011 + plné znenia článkov
- Obsah časopisu 4/2011 + plné znenia článkov
- Suplement 2/2011
- Suplement 3/2011
- Suplement 4/2011
- Obsah časopisu 1-2/2012 + plné znenia článkov
- Obsah časopisu 3-4/2012 + plné znenia článkov
- Obsah časopisu 1/2013 + plné znenia článkov
- Obsah časopisu 2/2013 + plné znenia článkov
- Suplementum S2-CHORENIA AORTY + plné znenia článkov
- Suplementum S4-Laboratórne monitorovanie liečby NOAK + plné znenia článkov
- Obsah časopisu 1/2014 + plné znenia článkov
- Suplement 4-Vybrané abstrakty z BIRD 2014 + plné znenia článkov